Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Autor: Iness

Gdy lokator nie płaci

W ciągu roku o 9% wzrosła liczba osób notowanych za tę zaległość w Krajowym Rejestrze Długów. Rozbieżność pomiędzy naszymi deklaracjami a stanem faktycznym spowodowana być może obecną sytuacją
Read More

Alimenty na rzecz dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jest naturalną wypadkową przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Należy wskazać, iż obowiązek ten wynika z faktu pokrewieństwa (ojcostwa lub macierzyństwa) oraz przesłanki małoletniości
Read More