Polska liderem na rynku logistyczno-magazynowym w CEE

Polska liderem na rynku logistyczno-magazynowym w CEE

czynsz2
W 2014 r. wolumen wynajętej powierzchni magazynowo-logistycznej w Polsce sięgnął rekordowego poziomu ponad 2,8 mln m kw. brutto (1,9 mln m kw. netto).
W 2015 r. wolumen umów najmu na polskim rynku przekroczy 2,3 mln m kw. brutto.
Wartość inwestycji magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła w 2014 r. rekordowe 1,7 mld euro.
Najwięcej inwestycji magazynowych odnotowano w Polsce i Czechach W 2015 r. ceny najmu na polskim rynku będą na porównywalnym poziomie co rok temu.

Wolumen umów najmu zawartych w Polsce był w 2014 r. rekordowy i wyniósł ponad 2,8 mln m kw. brutto (1,9 mln m kw. netto). Aktywność najemców logistycznych w Polsce w latach 2010-2014 utrzymywała się na wysokim poziomie i wygenerowała około 2/3 popytu na tego typu powierzchnię w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce odnotowano bardzo duże transakcje, jak np. wynajem powierzchni magazynowej przez firmę Amazon w trzech obiektach w Poznaniu i Wrocławiu (łącznie ponad 370 tys. m kw. wynajętej powierzchni) oraz firmę Intermarche w Poznaniu (75 tys. m kw.).

Ubiegły rok był bardzo dobry dla rynku powierzchni logistyczno-magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie w Polsce. Wzrost polskiego PKB i ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech, wzmocniło rynek przemysłowy i logistyczny w Polsce
i wygenerowało bardzo wysoki popyt na nowe powierzchnie logistyczno-magazynowe, w szczególności w Poznaniu, Wrocławiu i na Śląsku. Warszawa, największy i historycznie najsilniejszy rynek w Polsce, również wykazuje dobrą kondycję, ale mniejszą dynamikę niż regiony na zachodzie i południu kraju. – mówi Marc Le Bozec, dyrektor zespołu Powierzchni Magazynowych i Logistycznych w DTZ.

Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku powierzchni magazynowo-logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnął w ubiegłym roku rekordową wartość 1,7 mld euro, co stanowi 8% udziału w inwestycjach logistycznych w Europie w 2014 r. Najwięcej transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym zrealizowano w Polsce i Czechach, odpowiednio 720 i 734 mln euro.

Analitycy DTZ przewidują, że w latach 2015-2019 czynsze w Polsce i Czechach za powierzchnie magazynowe i logistyczne będą stabilne, podczas gdy na Węgrzech i w Rumunii stawki wzrosną o 1% rocznie. Największy wzrost czynszów w latach 2010-2014 odnotowano w krajach bałtyckich (2,7% rocznie). Zdaniem ekspertów DTZ tendencja wzrostu stawek czynszowych utrzyma się w tych krajach w najbliższych latach, choć będą one rosły mniej niż 2% rocznie, a więc w wolniejszym tempie niż w ciągu ubiegłych czterech lat.

Z optymizmem patrzymy w przyszłości i uważamy, że trend wzrostowy utrzyma się w 2015 r. Nie spodziewamy się w tym roku przeprowadzenia tak spektakularnych transakcji jak w roku ubiegłym, aczkolwiek i tak szacujemy, że wolumen zawartych umów najmu w Polsce w 2015 r. przekroczy 2,3 mln m kw. brutto. Ceny najmu powinny w tym roku pozostać na poziomie porównywalnym z 2014 r., prognozuje Le Bozec.

Na koniec 2014 r. średni wskaźnik pustostanów na powierzchnie magazynowo-logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej spadł do 9,7% z 12,5% rok wcześniej. Wskaźnik powierzchni niewynajętej obniżył się we wszystkich krajach regionu, a w przypadku polskiego rynku wyniósł 5,8%.

Dodaj komentarz