Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kategoria: Alimenty

Alimenty na rzecz dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jest naturalną wypadkową przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Należy wskazać, iż obowiązek ten wynika z faktu pokrewieństwa (ojcostwa lub macierzyństwa) oraz przesłanki małoletniości
Read More