Faktoring a wsparcie dla firm budowlanych w realizacji dużych projektów

Faktoring a wsparcie dla firm budowlanych w realizacji dużych projektów

Ostatnia struktura obrotów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów prezentuje ujęcie sektorowe użytkowników usługi. Poza przedstawicielami branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, detalicznej, transportowej oraz usługowej, zestawienie zawiera jeszcze jeden obszar – budownictwo. Nowoczesne i rozbudowane place budowy cechują się bowiem ogromnym rozmachem działania, ale również olbrzymią odpowiedzialnością, również w kwestii finansowania. W jaki sposób profesjonalny faktoring wspiera pracę i stabilność firm budowlanych?

Sektor budowlany w kryzysie

Eksperci jednogłośnie wskazują niezwykle trudną sytuację przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane. Do najpoważniejszych zagrożeń sektora należy bowiem spory wzrost cen energii, systematyczna podwyżka kosztów surowców oraz materiałów, bardzo duże zadłużenie całej branży, ale również deficyt pracowników oraz problemy z waloryzacją zawartych wcześniej kontraktów.

Te wszystkie okoliczności sprawiają, że prowadzenie biznesu staje się ogromnym wyzwaniem, a realizacja zaawansowanych projektów jest znacznie utrudniona. Właśnie dlatego nowoczesne i odpowiedzialne przedsiębiorstwa korzystają z możliwości faktoringu. Jakie są wszystkie korzyści usługi?

 

Płynność finansowa w budowie

Sektor budowlany to obszar, w  którym płynność finansowa jest szczególnie ważna. Jest to związane z długim terminem realizacji poszczególnych projektów, a jednocześnie koniecznością utrzymania systematycznych postępów prac. Bieżących wydatków jest bowiem naprawdę sporo, a każde opóźnienie może zaburzyć wymagany obrót robót.

Poza standardowymi kosztami prowadzenia biznesu, właściciel firmy budowlanej musi zadbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów niezbędnych materiałów i surowców, regularne serwisowanie wykorzystywanego sprzętu oraz terminowe wypłaty pensji. Warto podkreślić, że prace budowlane  są wstrzymywane podczas niesprzyjających warunków, co jednak nie zwalnia firmy z regulowania bieżących wydatków.

Skala ambitnego projektu budowlanego powoduje, że systematyczne koszty są potężne. Faktoring jest zatem doskonałym narzędziem zabezpieczającym produktywność całej organizacji.

 

Faktoring w praktyce

Faktoring świetnie obsługuje zróżnicowane potrzeby sektora budowlanego, eliminując poszczególne zatory i problemy. Należy podkreślić, że finansowanie faktur w tym sektorze działalności bardzo często zależy właśnie od etapów realizowanych prac. Co więcej, rezultaty poszczególnych etapów projektu muszą zostać zatwierdzone przez wyznaczonych specjalistów – dopiero wtedy przedstawienie danej faktury jest uzasadnione.

To oznacza wydłużone terminy płatności, a nawet ryzyko niewypłacalności ze strony kontrahenta. Profesjonalny faktoring wspiera firmę budowlaną w kilku kluczowych obszarach.
Finansowanie faktur oznacza błyskawiczny dostęp do gotówki, bez oczekiwania na samą cesję. Natychmiastowe zasilenie portfela przedsiębiorstwa zabezpiecza zatem płynność prac i eliminuje ryzyko potencjalnych przestojów lub przerw.

Duże projekty budowlane wiążą się z koniecznością uwzględnienia wielomiesięcznego harmonogramu prac. Taka perspektywa rodzi także zagrożenie niewypłacalności ze strony głównego inwestora. Specjalistyczna usługa faktoringu zapewnia nieustanny monitoring należności, a nawet bezpłatne zabezpieczenie transakcji. Wówczas właściciel biznesu nie musi przejmować się ewentualną utratą płynności finansowej zleceniodawcy.

Co więcej, doświadczona firma faktoringowa oferuje pełną elastyczność współpracy. Wówczas użytkownik może zdecydować się na stały faktoring, ale również finansowanie jedynie pojedynczej faktury, podatków oraz kosztów. Model współpracy dopasowuje się zatem do postępów budowy!
Zadbaj o płynność finansową Twojej firmy: https://pragmago.pl/.


 

Dodaj komentarz