Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Istotą prowadzenia firmy jest generowanie zysków, ale żeby tak właśnie było, potrzebna jest odpowiednia strategia w zakresie rozliczeń z kontrahentami, biznesowymi partnerami i ostatecznymi konsumentami. Okazuje się, że własna działalność gospodarcza to nie tylko ogrom satysfakcji, lecz również problemów. Każdy przedsiębiorca prędzej czy później będzie musiał wdrożyć program ściągania należności od dłużników.

Windykacja miękka

To inaczej windykacja polubowna. Z tej formy odzyskiwania należności przedsiębiorcy korzystają najczęściej. Dług zgłaszany jest do firmy windykacyjnej, która od tego momentu reprezentuje wierzyciela. Zadaniem windykatorów jest sprawne odzyskanie długu.

W tym celu stosuje on negocjacje z dłużnikiem, w ramach porozumienia ustalane zostają korzystne dla obu stron warunki spłaty powstałego zadłużenia. Co ciekawe, już pierwsze wezwanie do zapłaty skutkuje spłatą powstałego zobowiązania. Coraz rzadziej dochodzi do sytuacji, w których dłużnik nie podejmuje współpracy z windykatorem. Wiadomo bowiem, że należność nie zostanie umorzona, a brak jej uregulowania skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu. Wtedy przejmie ją komornik.

Windykacja twarda

To windykacja egzekucyjna. W tym przypadku dłużnik nie podejmuje współpracy z windykatorem, ucieka od spłaty powstałego zadłużenia. Sprawę przejmuje komornik, który nie sugeruje już negocjacji czy mediacji. Po prostu przejmuje majątek dłużnika o wartości, która pokryje przeterminowaną należność.

Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik powinien wiedzieć, że postępowanie sądowe i praca komornika jest o wiele bardziej kosztowna niż współpraca z windykatorem. Windykatorzy pobierają jedynie prowizję za załatwioną z sukcesem sprawę. Koszty sądowe i egzekucyjne są nawet kilka razy większe. Nie zawsze ponosi je tylko dłużnik.

Samodzielne odzyskiwanie należności

Okazuje się, że odzyskanie należności może trwać długo. Nie każdy przedsiębiorca ma czas, by się takimi sprawami zajmować, nie posiada również ku temu fachowej wiedzy ani umiejętności negocjacyjnych. Nie każdy dłużnik chce też współpracować z wierzycielem.

Znacznie szybsze i mniej kosztowne okazuje się podjęcie współpracy z firmą windykacyjną. Profesjonaliści szybko sprawią, że dłużnik przyzna – „tak, mam dług i chcę go spłacić na korzystnych dla mnie warunkach”. Pójście na kompromis doprowadzi do zakończenia sprawy z pełnym sukcesem.

Monitoring płatności

Aby zapobiegać powstawaniu przeterminowanych należności, każda firma powinna wprowadzić monitoring płatności. Nie są to działania doraźne, które sprawiają, że zobowiązania zostają spłacane. To raczej działania pomocnicze, które zapobiegają powstawaniu długów.

Narzędzia, które są wykorzystywane w ramach monitoringu płatności, to najczęściej przypominanie o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty. To sms z ostateczną datą wykonania przelewu, telefon czy mail. Taka informacja sprawia, że nawet 70% dłużników reguluje płatność jeszcze przed czasem albo w ostatnim wyznaczonym na rachunku czy fakturze dniu.

Dodaj komentarz