Zmiany w rachunkach za energię elektryczną

Zmiany w rachunkach za energię elektryczną

tauron
Od lutego klienci TAURONA z obszaru krakowskiego otrzymują nowe rachunki ze energię elektryczną. Zmiany dotyczą ponad 800 tys. klientów. Związane są z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń, który usprawni obsługę i umożliwi dostęp do nowoczesnych usług. Zmieni się m.in. numer konta bankowego do dokonywania wpłat oraz ilość blankietów opłat. Już od stycznia klienci TAURONA korzystają z obniżonych cen energii w taryfach i produktach energetycznych.

Nowy system rozliczeń umożliwi klientom dostęp do nowoczesnych usług, m.in. elektronicznej faktury, wielofunkcyjnego elektronicznego biura obsługi oraz niestandardowych produktów, które będzie można zamówić telefonicznie lub przez Internet.

– Podpisując umowę z każdym klientem przyjmujemy zobowiązanie do realizacji jego oczekiwań. Preferencje klientów poznaliśmy m.in. dzięki badaniom dotyczącym użytkowania energii elektrycznej. Dziękujemy wszystkim klientom za przekazanie nam opinii i wniosków – mówi Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Teraz, kiedy wdrażamy konkretne rozwiązania, prosimy Państwa o współpracę i zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat zmian – dodaje.

Zmiana systemu rozliczeń obejmuje klientów TAURONA z obszaru krakowskiego, tj. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie firmy zlokalizowane na terenie dawnego województwa krakowskiego i nowosądeckiego. Każdy z klientów otrzyma nowy rachunek w terminie wyznaczonym dla dotychczasowego okresu rozliczeniowego. Na przykład klient, który korzysta z rozliczeń sześciomiesięcznych (prognozowych) i otrzymuje faktury w marcu i wrześniu, nowy rachunek dostanie po raz pierwszy w marcu br.

Zakres zmian

Zmienia się szablon faktury za energię elektryczną. Rachunek klienta, który rozliczany jest co pół roku, składa się z trzech stron. Na pierwszej znajduje się rozliczenie za ostatnich sześć miesięcy, na drugiej wyliczenie należności prognozowanej na następny okres rozliczeniowy, a na trzeciej – blankiety opłat prognozowanych.

Kwota należności prognozowanej na pół roku podzielona jest na pięć blankietów opłat. Jeśli w wyniku rozliczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego powstanie niedopłata, pierwszy blankiet będzie opiewał na wyższą – o wartość niedopłaty – kwotę (np. jeżeli niedopłata wynosi 40 zł, a kwota opłaty prognozowej 100 zł, pierwszy blankiet będzie na kwotę 140 zł). W przypadku nadpłaty w poprzednim okresie rozliczeniowym pierwszy blankiet będzie opiewał na niższą – o wartość nadpłaty – kwotę (np. jeżeli nadpłata wynosi 30 zł, a kwota opłaty prognozowej 100 zł, pierwszy blankiet będzie na kwotę 70 zł.).

Bez zmian pozostają okresy rozliczeniowe. Każdy klient będzie rozliczany z taką częstotliwością, jak dotychczas.

Każdy klient ma teraz nowy numer konta bankowego do dokonywania wpłat. Osoby, które otrzymają nowe faktury, powinny dokonywać przelewów na nowy numer konta. Klienci, którzy mają blankiety opłat sprzed zmian, powinni wpłacać należności na numer konta bankowego znajdującego się na tych blankietach.

Do każdego punktu poboru energii elektrycznej (czyli do każdego licznika energii) przyporządkowany jest nowy numer klienta/płatnika. Podawanie numeru klienta/płatnika podczas kontaktów z TAURONEM usprawni obsługę.

Nowe faktury będą wysyłane sukcesywnie – od lutego do lipca – do wszystkich klientów objętych zmianami.

Szczegółowy opis nowego rachunku dostępny jest w punktach obsługi TAURON oraz na stronie internetowej www.tauron-pe.pl/zmiany

Dodaj komentarz