Pożyczka na rozwój firmy, czyli co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel

Pożyczka na rozwój firmy, czyli co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel

dollar-544956_1280Nie od dziś wiadomo, że prowadzenie firmy jest niełatwym zadaniem. Nierzadko jest to prawdziwe wyzwanie. Aby przedsiębiorstwo przynosiło oczekiwane korzyści, wszystko powinno działać niemalże bez zarzutu. Jednak osiągnięcie sukcesu możliwe jest wyłącznie wówczas, kiedy firma ma szansę rozwoju, a na to często brakuje środków. Rozwiązaniem okazać się wtedy może zaciągnięcie pożyczki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną właśnie na rozwój przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe będzie generowanie coraz to wyższych dochodów.

Osiągnij cel

Zazwyczaj osoba decydująca się na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej na początku swojej drogi zawodowej wyznacza sobie cel, jakim jest uzyskiwanie rosnących dochodów. Aby jednak było to możliwe, firma musi się rozwijać. To z kolei często łączy się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych na przykład z zakupem dodatkowych urządzeń, co często nie jest możliwe z powodu braku wystarczających środków. Nie powinno to jednak stać się przeszkodą na drodze do uzyskania wyznaczonego celu. Wówczas można bowiem sięgnąć po pożyczkę w ramach inicjatywy JEREMIE. Pozyskane środki należy przeznaczyć na finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń, zakupie środków transportu związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Ponadto część pożyczki może zostać przeznaczona na zakup surowców, materiałów do produkcji lub towarów handlowych.

Rozwijaj firmę z TISE

Szansę na rozwój daje uzyskanie pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE. Tego rodzaju wsparcie finansowe oferowane jest przez TISE. O pożyczkę ubiegać się mogą mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające maksymalnie 10 osób) z terenu województwa łódzkiego. Pożyczki udzielane są ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy JEREMIE i programu Rozwój Polski Wschodniej, a także ze środków własnych. Wątpliwościom nie ulega fakt, że pozyskane środki mogą stanowić ogromną, a nierzadko jedyną szansę na rozwój przedsiębiorstwa. Zakup nowych urządzeń, modernizacja sprzętu czy też budowa obiektów produkcyjno- usługowo-handlowych pozwolą na poszerzenie usług i ich zasięgu, co z kolei ma szansę przyczynienia się do stałego powiększania bazy potencjalnych odbiorców świadczonych usług.

Masz pomysł? Zrealizuj go!

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE oferowana przez TISE to propozycja dla firm rozpoczynających swoją działalność, tak zwanych startupów, a także dla przedsiębiorstw, które nie posiadają historii kredytowej oraz zabezpieczeń o wystarczającej wartości. To korzystna propozycja zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł, dzięki któremu ich firma zyska możliwość rozwoju, jednakże nie posiadają odpowiednich środków. Zaciągnięcie pożyczki może jednak okazać się korzystnym rozwiązaniem, które bezpośrednio przełoży się na coraz to lepsze funkcjonowanie firmy, a co za tym idzie, zwiększą się uzyskiwane dochody.

Twoja szansa na sukces

Jak się okazuje, brak środków na rozwój firmy nie stanowi żadnej przeszkody na drodze do osiągnięcia sukcesu. Wystarczy bowiem skorzystać ze oferowanego przez TISE wsparcia finansowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu niezbędnych środków, można poczynić kroki, które będą miały na celu rozwijanie firmy i tym samym piąć się po szczeblach kariery. Pozyskanie środków na rozwój to nie tylko możliwość generowania coraz to wyższych dochodów. To również osiągnięcie satysfakcji z powodu podejmowania decyzji, które korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz