Zmiany w zarządzie InfoScope S.A.

Zmiany w zarządzie InfoScope S.A.

siedzibaRada Nadzorcza InfoScope S.A., spółki technologicznej oferującej systemy i usługi informatyczne m.in. dla przemysłu paliwowego, handlu detalicznego, budowlanego oraz bankowego, zdecydowała o dokonaniu zmian w zarządzie spółki. Rada powołała na stanowisko prezesa zarządu Jarosława Ogorzałka, a na stanowisko wiceprezesa Janusza Niechwiedowicza.

„Cieszymy się, że do zespołu InfoScope dołączają menedżerowie z tak ogromnym doświadczeniem w różnych obszarach rynku. Jestem pewien, że dzięki ich wiedzy i zmysłowi biznesowemu, InfoScope wkroczy w nowe sektory biznesowe oraz wzmocni swoją obecność wszędzie tam, gdzie jest obecny od początków swojego istnienia” powiedział Aleksander Lesz, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej InfoScope.

Jarosław Ogorzałek to współtwórca i wieloletni członek zarządu Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.). Jako wiceprezes Softbanku miał ogromny wpływ na rozwój spółki. Pomógł m.in. w pozyskaniu strategicznego inwestora dla Softbanku. W kolejnych latach kierował rozwojem Grupy Kapitałowej Softbank S.A., czuwając nad jej finansami oraz działem prawno-organizacyjnym. Jarosław Ogorzałek jest również współtwórcą systemów informatycznych dla sektora bankowego Wcześniej był związany z bankiem Pekao SA, w którym uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego systemu obsługi rachunków bankowych Jest także Wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.Nowy prezes w strategii spółki skupi się na rozwoju usług z zakresu Business Intelligence

.„Uważam, że rozbudowa usług z zakresu Business Intelligence w strategii InfoScope to dobry kierunek rozwoju spółki. Spółka ma w tym zakresie ogromne doświadczenie i rozbudowany zespół specjalistów. Jestem pewien, że moje wieloletnie doświadczenie w branży przełoży się na dalszy dynamiczny rozwój spółki i pomoże spółce w poszerzeniu oferty rozwiązań dla obecnych i nowych klientów” powiedział Jarosław Ogorzałek.

Nowy wiceprezes, Janusz Niechwiedowicz to menedżer z wieloletnią praktyką w branżach bankowej, handlowej i finansowej. Ma również duże doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii. Zasiada w radzie nadzorczej Grupy Eurowind S.A., gdzie współtworzył strukturę Grupy, był odpowiedzialny za relacje inwestorskie oraz rozwój i finansowanie projektów inwestycyjnych. Wcześniej był prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Plejada (obecnie Eques Investments TFI), gdzie odpowiadał za opracowanie strategii rozwoju, budowę zespołu oraz utworzenie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych o aktywach wynoszących blisko 1 mld zł. Wcześniej piastował stanowiska menedżerskie m.in. w Raiffeisen Bank Polska SA oraz BRE Bank SA. Janusz Niechwiedowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.W zarządzie InfoScope Janusz Niechwiedowicz będzie odpowiedzialny za rozwój firmy oraz kwestie finansowe działalności InfoScope.

„Jestem przekonany, że moje doświadczenie menedżerskie oraz znajomość wielu branż, w których istnieje ogromny potencjał rozwoju dla InfoScope przyczyni się do dynamicznego wzrostu pozycji rynkowej naszej spółki. Niedawno InfoScope przeniósł swoją główną siedzibę z Gdańska do Warszawy. Ta zmiana zwiększyła możliwości operacyjne gdańskiego zespołu InfoScope, który został odciążony od pracy administracyjnej. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wykorzystać nasze zasoby kadrowe do generowania wzrostu wartości naszej firmy” powiedział Janusz Niechwiedowicz.

InfoScope S.A. jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych rozwiązań i usług informatycznych m.in. dla firm paliwowych, budowlanych, sektora bankowego. Spółkę tworzą specjaliści IT z ponad 15 – letnim doświadczeniem we współpracy z największymi firmami w Polsce. Radę Nadzorczą InfoScope tworzą akcjonariusze Spółki, m.in. Aleksander Lesz – jeden z twórców profesjonalnego rynku IT w Polsce, założyciel Softbanku, Expandera i Radia PIN. InfoScope posiada biura w Warszawie i Gdańsku oraz 12 punktów serwisowych na ternie całego kraju, spółka zadebiutowała na NewConnect 12 czerwca 2013 roku.

Jarosław Ogorzałek – współtwórca i wieloletni członek zarządu Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.). Jako wiceprezes Softbanku miał ogromny wpływ na rozwój spółki. Pomógł m.in. w pozyskaniu strategicznego inwestora dla spółki. W kolejnych latach kierował rozwojem Grupy Kapitałowej Softbank S.A., czuwając nad jej finansami oraz działem prawno-organizacyjnym.Jarosław Ogorzałek jest również współtwórcą systemów informatycznych dla sektora bankowego. Wcześniej był związany z bankiem Pekao SA, w którym uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego systemu obsługi rachunków bankowych. Jest także Wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Janusz Niechwiedowicz – menedżer z wieloletnią praktyką w branżach bankowej, handlowej i finansowej. Ma również duże doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii. Zasiada w radzie nadzorczej Grupy Eurowind S.A., gdzie współtworzył strukturę Grupy, był odpowiedzialny za relacje inwestorskie oraz rozwój i finansowanie projektów inwestycyjnych. Wcześniej był prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Plejada (obecnie Eques Investments TFI), gdzie odpowiadał za opracowanie strategii rozwoju, budowę zespołu oraz utworzenie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych o aktywach wynoszących blisko 1 mld zł. Wcześniej piastował stanowiska menedżerskie m.in. w Raiffeisen Bank Polska SA oraz BRE Bank SA. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.