Nowe propozycje inwestycyjne Warty dostępne w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Nowe propozycje inwestycyjne Warty dostępne w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas

Bank
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. we współpracy z Bankiem BGŻ BNP Paribas przygotowało nową ofertę inwestycyjną w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 20 Stars Komfort oraz 20 Stars Extra dają możliwość czerpania zysków z rozwoju największych spółek na polskim rynku, bez konieczności bezpośredniej inwestycji na giełdzie. Oferta jest dostępna do 23 czerwca 2015 w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas, oznaczonych logo dawnego BNP Paribas Bank Polska.

20 Stars Komfort oraz 20 Stars Extra to ciekawe rozwiązanie dla osób, które poszukują inwestycji z wyższym potencjałem zwrotu niż z tradycyjnych lokat bankowych, przy jednoczesnej akceptacji określonego poziomu ryzyka. Produkty umożliwiają ulokowanie kapitału na okres 2 lat. Stopa zwrotu z produktu 20 Stars Komfort oraz 20 Stars Extra na koniec okresu ubezpieczania zależy od zmian indeksu WIG20 – najpopularniejszego polskiego indeksu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych. W jego skład wchodzą największe polskie spółki – m.in.: PKO BP, PEKAO S.A., PZU, PKN Orlen, LOTOS, KGHM, Asseco. Celem inwestycyjnym funduszu jest wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu WIG20 przy jednoczesnej ochronie 100% (20 Stars Komfort) lub 95% (20 Stars Extra) początkowej wartości jednostki uczestnictwa w dniu ostatniej wyceny funduszu.

Produkt wyróżnia konstrukcja naliczania stopy zwrotu – uzależniona od średniej zmiany wartości indeksu, określanej na podstawie 8 kwartalnych obserwacji. Pozwala to zniwelować ew. krótkoterminowe „szoki” spadkowe. W zależności od wyniku obserwacji klient otrzyma zysk odpowiedni dla danego poziomu zmiany wartości WIG20. Wysokości parametrów określających możliwy do zrealizowania zysk zostaną określone po zakończeniu subskrypcji i podane w polisie.

Produkty Warty to przyjazne rozwiązanie dla inwestorów. Warunki umowy jasno określają zasady naliczenia zysku z produktu na koniec okresu umowy oraz koszty w przypadku wcześniejszej rezygnacji. Zawarcie umowy nie jest związane z żadną opłatą przez co cały wpłacony przez klienta kapitał jest inwestowany i pracuje na finalny wynik.

Ponadto 20 Stars, dzięki formie ubezpieczenia na życie, stanowi doskonałe zabezpieczenie najbliższych w razie śmierci inwestora. Środki są wypłacane niezwłocznie konkretnej osobie wskazanej przez ubezpieczonego.

Dodaj komentarz