Wybór pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze interesy w postępowaniu cywilnym, karnym czy też dowolnym innym jest sprawą niesamowicie ważną z perspektywy osiągnięcia późniejszego sukcesu lub poniesienia ewentualnej porażki.