Istotą prowadzenia firmy jest generowanie zysków, ale żeby tak właśnie było, potrzebna jest odpowiednia strategia w zakresie rozliczeń z kontrahentami, biznesowymi partnerami i ostatecznymi konsumentami. Okazuje się, że