Rada Nadzorcza InfoScope S.A., spółki technologicznej oferującej systemy i usługi informatyczne m.in. dla przemysłu paliwowego, handlu detaliczne...