dzieci - archiwum tagu

Alimenty na rzecz dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jest naturalną wypadkową przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Należy wskazać, iż obowią...