Wybór pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze interesy w postępowaniu cywilnym, karnym czy też dowolnym innym jest sprawą niesamowicie waż...