Gdy lokator nie płaci

W ciągu roku o 9% wzrosła liczba osób notowanych za tę zaległość w Krajowym Rejestrze Długów. Rozbieżność pomiędzy naszymi deklaracjami a stanem ...

Alimenty na rzecz dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jest naturalną wypadkową przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Należy wskazać, iż obowią...