Nowe ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama

ubezp
Proama wprowadziła nowe ubezpieczenie mieszkaniowe. Jego zakres, sposób wyboru pakietów i produkty dodatkowe zostały przygotowane we współpracy z agentami. To dzięki ich uwagom ubezpieczenie zaspokaja potrzeby wszystkich grup klientów: od osób szukających prostych, dedykowanych pakietów o stałym zakresie ubezpieczenia i atrakcyjnej cenie, przez tych potrzebujących zabezpieczyć kredyt hipoteczny, po osoby oczekujące pełnej, bogatej i kompleksowej ochrony domu i swojej rodziny.

Osoby, które chcą dopasować zakres ochrony do swoich potrzeb powinny zdecydować się na pakiety elastyczne, w ramach których mają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia: Proama Dom i Proama Dom All Risk. W obydwu wariantach mogą modyfikować zakres oraz sumy ubezpieczenia.

Proama Dom to wariant oparty na ryzykach nazwanych, w którym ochroną objęte są szkody powstałe wskutek 19 zdarzeń losowych m.in. zalania, pożaru huraganu, przepięcia i dewastacji. Dodatkowo w przypadku ruchomości domowych, elementów stałych i piwnicy objęta ochroną jest również kradzież z włamaniem i rabunek.

W standardzie w ramach tego wariantu Klient otrzymuje wspomniane wcześniej ryzyka przepięcia i dewastacji bez limitów odpowiedzialności. Co ważne, Klient może także oczekiwać organizacji i pokrycia kosztów lokalu zastępczego do 30 dni (w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego uniemożliwiającego zamieszkanie w domu lub lokalu powyżej 2 dni) oraz pomocy finansowej do 5 000 zł udzielanej w ciągu 24 godzin. Ponadto Proama gwarantuje także dodatkowe świadczenia tj. pokrycie kosztów akcji ratowniczej, poszukiwania przyczyny szkody oraz naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń mienia.

Proama Dom All Risk to wariant, w którym objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszystkich zdarzeń losowych. W tym wariancie jest zapewniona ochrona dla indywidualnych źródeł ciepła, ryzyko kradzieży zwykłej dla części ogrodzenia i elementów zewnętrznych, katastrofy budowlanej, działania zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób mu bliskich oraz stłuczenia przedmiotów szklanych w zakresie.

– Mówiąc bardziej obrazowo w ramach tego pakietu ochroną objęte są np. siłowniki do bram od kradzieży zwykłej, jak i od przepięcia, pogryziona przez kuny wata ocieplająca dach, czy zniszczone przez dziki ogrodzenie i wiele innych zdarzeń, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ds. ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.

W obydwu wariantach w standardzie zawarte jest także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmuje m. in. odpowiedzialność za „szkody zalaniowe” niezależnie od winy Ubezpieczonego.

– Zakres ochrony w pakietach elastycznych dobrze zabezpiecza każdą grupę klientów, od tych szukających ochrony wymaganej przez bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego po osoby potrzebujące kompleksowej bogatej, ochrony domu i rodziny – twierdzi Stanisław Barnaś z agencji ubezpieczeniowej Agawa.

– Obok ciekawego zakresu, ważny dla nas jest fakt, że dzięki zmianom w ProAgencie, proces sprzedaży ubezpieczenia mieszkaniowego będzie jeszcze bardziej przejrzysty i jasny, a oba warianty ubezpieczenia: Proama Dom i Proama Dom All Risk kalkulowane są jednocześnie. Dzięki temu szybko możemy przygotować ofertę dla klienta, który ma możliwość wyboru odpowiedniego wariantu w dowolnym momencie – wyjaśnia Piotr Danielewski z agencji z agencji Aldo Góra Kalwaria.

Dla osób, które potrzebują szybkiego, prostego i korzystnego cenowo ubezpieczenia mieszkaniowe nadal dostępne będą w Proama pakiety ekspresowe, w ramach których ochroną objęte są wszystkie najczęstsze szkody, czyli: zalanie, przepięcie, pożar oraz kradzież z włamaniem. Pakiety ekspresowe charakteryzują się stałym zakresem i ceną.

– Klient sam wybiera jeden z 3 dostępnych pakietów za cenę 125, 150 lub 200 zł. W skład każdego – zarówno dla lokali, jak i domów – wchodzi ochrona dla ruchomości domowych, elementów stałych, piwnicy, OC w życiu prywatnym, 30-dniowe zakwaterowanie zastępcze w razie szkody, pomoc finansowa w 24h oraz zwrot kosztów akcji ratowniczej i poszukiwania przyczyny szkody – wylicza Damian Zieliński.

Przy wyborze pakietów ekspresowych za 150 i 200 zł Klient może również otrzymać dodatkowe 10% zniżki na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego samochodu.

Dla klientów, którzy kupią ubezpieczenie mieszkaniowe w Proama przygotowane zostały dwa nowe produkty dodatkowe: Assistance Rowerowe oraz Wsparcie Dziecka.

Assistance Rowerowe

Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Ubezpieczenie to składa się z:

pomocy technicznej w przypadku awarii (transport roweru do 50 km) i uszkodzenia roweru (m. in. transport do 50 km i naprawa roweru),
pomocy medycznej (m. in. rehabilitacja, wizyta lekarza, transport medyczny, dentysta) w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego,
dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię.

Cena za assistance rowerowe wynosi 49 zł rocznie.

Wsparcie Dziecka

Wsparcie Dziecka zapewnienia cykliczne wsparcie finansowe dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców. Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty i wynosi 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych w przypadku śmierci jednego rodzica lub 4 000 zł do podziału w przypadku śmierci obojga rodziców. Ogromnym atutem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczeniowa dla wszystkich nieszczęśliwym wypadków, które zdarzyły się na całym świecie, w tym wszelkich wypadków komunikacyjnych, utonięć, upadków oraz zatruć pokarmowych. Cena tego ubezpieczenia to 99 zł rocznie.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *