Alimenty - archiwum kategorii

Alimenty na rzecz dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka jest naturalną wypadkową przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Należy wskazać, iż obowią...