Alimenty od rodzica przebywającego za granicą

top_img_2
Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, nawet jeśli przebywają oni za granicą. Sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń alimentacyjnych zależy od kraju pobytu dłużnika i osoby uprawnionej do alimentów.

Jeśli przebywający na emigracji rodzic uchyla się od płacenia alimentów, zazwyczaj w pierwszej kolejności należy uzyskać w Polsce wyrok sądowy zasądzający alimenty.

Dalsze postępowanie zależy od tego, w jakim państwie mieszka dłużnik, tj.: czy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, czy w innym państwie, ale z którym Polska zawarła umowę dotyczącą uznawania i wykonywania wyroków alimentacyjnych, czy też w państwie, z którym Polskę łączy tzw. wzajemność faktyczna w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych (np. USA, Kanada).

Ponad 60 państw jest stronami Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dn. 20 czerwca 1956 r.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *